Geslaagd

Geslaagd! – en nu nog examen doen

Onze leerlingen zijn geslaagd! Volgende week beginnen ze aan hun mondelinge examens. Daarmee ronden zij het staatsexamen af. Maar voor ons zijn ze al geslaagd. Ze zijn fantastisch. Ze hebben dit jaar hard gewerkt aan hun vaardigheden, kennisopbouw en studieskills. Daarnaast hebben zij gewerkt aan onafhankelijk worden in leren. Ze gingen ontdekken hoe zij leren. Ze leerden wat ze zelf kunnen doen om vooruit te komen en ontdekten waar ze hulp nodig hebben, van wie ze die hulp nodig hebben en hoe ze hierom kunnen vragen. Maar bovenal hebben zij dit jaar geleerd wat hén bijzonder maakt, wat hen vooruit doet komen en welke talenten zij bij zich dragen om richting te geven aan hun doelen. Want een diploma van de middelbare school is nog maar het begin.

Uitval van 50% in het vervolgonderwijs

Hierna, in het hbo of de universiteit moeten ze het zelf doen en moeten ze leren om hulp in te schakelen. 50% van de eerstejaars studenten valt uit, ziet ook de Vereniging Hogescholen. Hoe komt dat? Ik denk dat dit te maken heeft met het feit dat leerlingen veel te lang hebben toegewerkt naar het diploma als doel. Die eindstreep wordt groots gevierd, maar onderweg wordt te weinig stilgestaan bij vragen als: Wie ben ik? Wat kan ik? Wat wil ik bereiken? Hoe bereik ik dat doel? Als je het diploma gaat zien als middel om doelen te bereiken, dan ga je wellicht ook anders nadenken over je vervolgopleiding en neem je de tijd om je meer te verdiepen in de vervolgstudies alvorens een keuze te maken.

Geslaagd

Op veel scholen is er weinig ruimte voor reflectie. Wie ben ik? Wat zijn mijn talenten en waar(toe) zou ik die willen inzetten? Deze vragen komen niet ingebed in een curriculum aan de orde. Maar als je ze wel gaat stellen, gaan de leerlingen aan en ontdekken ze dat studies en banen kapstokjes zijn waaraan zij hun talenten kunnen ophangen. Als ze ontdekken dat zij zelf al geslaagd zijn, dan hoeven ze zich ook geen zorgen te maken over de toekomst. Dan kunnen ze er controle op gaan uitoefenen. Dan wordt hun toekomst niet iets wat hen overkomt, maar het resultaat van hun keuzes.

Uit ervaring weet ik dat het onderwijs op een andere manier kan worden ingericht. Ik heb leerlingen vaak in 9 maanden 3 jaar stof aangeboden op havo- en vwo-niveau. Het is niet zo dat die andere 2 jaar daarvoor qua lesstof overbodig waren. Maar de efficiëntie was niet prioriteit. In die 2 jaar kunnen er ook andere onderwerpen aan bod komen die leerlingen niet per se als student, maar eerder als mens sterker maken. Je kunt hen de zee opsturen, leren overleven in het wild, gesprekstechnieken aanbieden, de basis van de psychologie, leren werken aan een growth mindset, leren solderen, theater maken, ondernemen, spreken in het openbaar. Je hebt de tijd.

Gekwalificeerd

Maar scholen worden niet beoordeeld door inspectie op leerling geluk. Of op doorstroom succes van hun gediplomeerden in het vervolgonderwijs. Scholen worden afgerekend op hun doorstroom cijfers binnen de school zelf, op het verschil tussen school- en eindexamencijfers, op het aantal geslaagden. Dat leidt tot een eenzijdige focus op resultaat en uitval van leerlingen die lastige tienerjaren doormaken. Wat leer je jongeren die in deze trein zitten? Je leert ze dat hun resultaten tellen en niet hun persoonlijke talenten en hun eigen leerproces. Je leert hen dat het belangrijker is om gekwalificeerd te zijn. Maar dat is niet hetzelfde als competent.

Leerlingen moeten eerst ontdekken wie ze zijn en welke talenten ze in huis hebben. Pas dan kunnen ze leren goede keuzes te maken om zich in een snel veranderende wereld staande te houden. Het onderwijssysteem laat nu veel talent liggen. Wij werken op het Cabral aan de uitgang, het laatste jaar dat leidt tot diplomering én we maken veel tijd vrij voor persoonsontwikkeling. In ons ideaalbeeld is school een trainings­instituut waar klassen en roosters zijn afgeschaft en iedere leerling een op maat gemaakte training volgt, op stage gaat en op ontdekkingstocht naar eigen talent. Deze gaat ook op voor een persoonlijk diploma. Dat gaat niet vanzelf: realistisch plannen en bewust keuzes maken, moet je leren. Daarom wordt in onze school de leerling niet losgelaten, maar juist zeer intensief begeleid door coaches en vakmensen. Zo zijn zij aan het eind van de rit gekwalificeerd, geslaagd en toekomstbestendig.

Marijke Voerman

 

Marijke Voerman is 20 jaar werkzaam in het versnelde examenonderwijs en de oprichter van het Cabral Instituut. Hier besteden wij veel aandacht aan de persoonsvorming en de mindset van de leerlingen. Én werken we aan resultaat. Ieder jaar maken we van individuen in korte tijd een hechte eenheid. Samen met een team van supergemotiveerde docenten, werken zij toe naar een diploma mavo, havo en vwo in 1 jaar

Ben je benieuwd hoe wij dat doen? Bel ons voor een kennismaking 06 29056701 of kom langs op een open avond. Meer info? Klik hier!

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *